úterý 5. dubna 2016

Veeam poskytuje přímou cloudovou obnovu na platformě Azure

Nástroj Direct Restore to Microsoft Azure přináší cloudové obnovování pro produkty Veeam Backup & Replication a Veeam Endpoint Backup. Řešení dává uživatelům možnost obnovit nebo přenést lokální pracovní zátěž do cloudu pomocí automatizovaného procesu z fyzického do virtuálního prostřední nebo z virtuálního do virtuálního prostředí.

„Flexibilní, škálovatelná a nákladově efektivní povaha hybridního cloudu se stává atraktivnější pro IT administrátory a Azure na tomto trhu patří stále větší podíl,“ uvedl Ratmir Timashev, CEO Veeam Software. „Přímá obnova do Azure našim uživatelům rozšiřuje stávající využití řešení dostupnosti od Veeam a umožňuje jim plně využít sílu cloudu. Veeam dává správcům IT flexibilitu a škálovatelnost Microsoft Azure a odbornost v dostupnosti a data managementu.“

Společnost IDC zjistila, že k přechodu na hybridní cloud již dochází a míra jeho adopce se bude v blízké budoucnosti nadále zrychlovat. Podle nedávného výzkumu IDC „přijalo 20 až 45 % (v závislosti na přesné definici hybridního cloudu) respondentů strategii hybridního cloudu, a téměř všichni respondenti mají nějaké aspirace na hybridní cloud.“

„Do roku 2018 bude více než polovina podnikové IT infrastruktury a investic do softwaru založena na cloudu, a do roku 2020 dosáhne 60 až 70 %,“ uvedl Frank Gens, Senior Vice President a hlavní analytik společnosti IDC Research. „Usilovat o digitální transformaci bez cloudového základu IT bude naprosto nemožné.“

Aby bylo možné čelit novým výzvám spojeným s urychleným přijetím cloudu, mohou uživatelé díky Direct Restore to Azure rychle obnovit virtuální stroje, fyzické servery nebo koncová zařízení založená na systémech Windows s minimálním přerušením práce. Funkce také umožňuje uživatelům spouštět plánované migrace pracovní zátěže z lokálního umístění do cloudu pro snížení závislosti na omezených zdrojích na daném místě. Snadno lze také vytvořit testovací prostředí na platformě Azure k testování spolehlivosti zálohování i záplat a kritických aktualizací za účelem snížení rizik spojených s nasazením aplikací.

Veeam již umožňuje ukládat zálohy v Azure s nástrojem Veeam Cloud Connect for the Enterprise (VCC-E), který je také k dispozici v Azure Marketplace. Zákazníci mohou okamžitě sestavit cloudové zálohovací úložiště a automaticky přemístit lokální zálohy do Azure. Tato kombinace řešení Microsoft a Veeam dává podnikovým zákazníkům nákladově efektivní Azure úložiště se schopností granuálního obnovení od Veeamu.

Schopnost obnovovat zálohy napřímo znamená, že uživatelé mohou využívat Azure jako cloudové datové centrum na vyžádání k zajištění obnovy po havárii (disaster recovery) a těžit z jeho flexibilních a škálovatelných cloudových zdrojů. Direct Restore to Microsoft Azure umožňuje organizacím využít cloudovou platformu Azure k transformaci jejich datových centrech pro umožnění nepřetržitého podnikání (Always-On Enterprise). Podle IDC bude cloud hrát klíčovou roli v úsilí o digitální transformaci.

„Cloud již nyní hraje klíčovou roli v moderním datovém centru,“ řekla Nicole Herskowitz, ředitelka produktového marketingu Microsoft Azure v Microsoft Corporation. „Díky kombinaci Veeam a Microsoft Azure může nyní IT používat Veeam k migraci nebo obnově lokálních dat do cloudu a těžit z bezkonkurenční škálovatelnosti, spolehlivosti a robustnosti Azure. Společně zaručujeme našim zákazníkům, že budou jejich data stále k dispozici.“

Funkce Direct Restore to Microsoft Azure je navržena k obnovení Veeam záloh vytvořených ve Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Endpoint Free a Veeam Backup Free Edition do Azure (IaaS). Dostupná je již nyní a bude také integrovaná do budoucích verzí Veeam Backup & Replication.


Žádné komentáře:

Okomentovat