čtvrtek 16. dubna 2015

10 mýtů o cloud computingu

David Mitchell Smith, více prezident a vedoucí programu pro cloud computing v Gartner Research, popsal pro časopis Forbes 10 mýtů o cloud computingu a přidal k tomu své rady, jak se s nimi vypořádat.

Cloud computing je i přes hojné využívání podniky a společnostmi po celém světě opředen množstvím mýtů a zkreslených představ o jeho fungování a používání. Ať už se točí kolem obavy o bezpečnost nebo úsporu nákladů, mýty hlavně brání inovacím a odvrací naši pozornost od skutečného pokroku.

Zhodnoťte sami, zda některé mýty neovlivnily i váš pohled na cloud computing.

Mýtus číslo 1: Cloud = úspora peněz


Někdy cloud computing šetří peníze, ale jsou i další důvody, proč migrovat do cloudu, nejčastějším důvodem je flexibilita. CIO výzkum z roku 2014 od společnosti Gartner ukazuje, že úspora peněz je důvodem využití veřejného cloudu jen pro 14 % organizací. Úspora peněz může být jednou z výhod cloudu, ale nemusí být tou nejdůležitější.

Rada: Nepočítejte rovnou s úsporou peněz, dokud neprovedete řádnou analýzu situace. Využijte celkové náklady na vlastnictví a další případové modely a posuďte důsledky přechodu od investičních výdajů (CAPEX) na provozní výdaje (OPEX). A hlavně se nezabývejte pouze finančními otázkami.

Mýtus číslo 2: Cloud jako značka


Někteří prodejci uplatňují tzv. „cloud washing“ – tendence nazývat věci cloudovými, i když jimi třeba nejsou. Nějaké případy „cloud washingu“ jsou náhodné a výsledkem zmatení, vidíme ale také IT organizace, které vydávají za cloudové všechny věci v rámci svého úsilí o získání finančních prostředků a které splňují cloudové nároky a strategie jen mlhavě.

Rada: Nazývejte věci pravými jmény. Mnoho funkcí (jako např. automatizace, virtualizace) a charakteristik může být kvalitních i bez toho, aby byly nepravdivě označovány za cloudové.

Mýtus číslo 3: Cloud by se měl používat na všem


Pokud nejde o snížení nákladů, přesun starší aplikace, která se nemění, není cloud dobrým kandidátem. Cloud se hodí nejlépe, když potřebujete flexibilitu a podnik chce platit a využívat dané řešení, jen když zrovna potřebuje.

Rada: Cloud nemusí být stejně výhodný pro různá pracovní vytížení. Nemusíte se bát nabídnout necloudové řešení, pokud je potřeba.

Mýtus číslo 4: Máme cloud, protože to ředitel chce


Když se zeptáte na cloudovou strategii ve společnostech, většina z nich žádnou nemá a často se stává, že dělají pouze to, co chce jejich ředitel.

Rada: Cloudová strategie začíná stanovením cílů, identifikací potenciálních výhod cloudu pro společnost a zároveň zmírnění možných nedostatků. Cloud by měl být chápán jako prostředek k dosažení cíle. A cíl musí být předem stanoven.

Mýtus číslo 5: Potřebujeme jednu cloudovou strategii nebo dodavatele


Cloud computing není jen jedna věc a cloudová strategie by to měla brát v potaz.

Rada: Cloudová strategie by měla být založena na sladění obchodních cílů s potenciálními přínosy. Jediná cloudová strategie má smysl, pokud využívá rámce rozhodnutí, který umožňuje a očekává více odpovědí.

Mýtus číslo 6: Cloud je méně bezpečný než lokální možnosti


Na cloud computing je nahlíženo jako na méně bezpečný. K dnešnímu dni došlo ve veřejném cloudu k velmi malému množství narušení bezpečnosti, nejvíce narušení se stále týká prostředí lokálních data center.

Rada: Nepředpokládejte, že cloudoví poskytovatelé nemají zabezpečení, ale také si hned nemyslete, že mají. Cloudoví poskytovatelé by měli prokázat své schopnosti, pokud tak udělají, není důvod nevěřit zabezpečení jejich řešení.
Mýtus číslo 7: Cloud není vhodný pro kritické úlohy


Cloud computing není všechno nebo nic. Je přijímán (a měl by být přijímán) postupně a ve specifických případech.

Rada: Kritické úlohy mohou znamenat pro každého něco jiného. Pokud jsou tím myšleny komplexní systémy, přístupy jako je fázový přístup, mohou usnadnit přechod do cloudu. Hybridní řešení mohou také hrát klíčovou roli.

Mýtus číslo 8: Cloud = data centrum


Většina cloudových rozhodnutí není (a nemělo by být) o naprostém ukončení data center a přesunutí všeho do cloudu. Obecně platí, že outsourcing datových center, modernizace a strategie datových center souvisí s cloudem, ale nejsou jeho synonymem.

Rada: Koukněte se na cloudová rozhodnutí na bázi pracovního zatížení, spíše než abyste se uchylovali k přístupu „všechno nebo nic“.

Mýtus číslo 9: Přechod do cloudu znamená, že automaticky získáte všechny vlastnosti cloudu


Cloud computing má jedinečné vlastnosti a charakteristiky. Mnoho přechodů do cloudu je na styl rehostingu „vzít a přesunout“ nebo dalších pohybů, které nenabízí škálovatelnost a pružnost. Ostatní typy přechodů do cloudu (například refaktorování a přepisování) nabízejí více možností. Nejčastějším případem využití cloudu jsou však nové aplikace.

Rada: Rozlišujte mezi hostovanými aplikacemi v cloudu a cloudovými službami. Existují „poloviční přístupy“ ke cloudu, které mají určité výhody (například není nutné kupovat hardware) a také mohou být přínosné. Ovšem neposkytují stejné výsledky.

Mýtus číslo 10: Virtualizace = privátní cloud


Virtualizace je běžně používanou technologií pro cloud computing. Nicméně to není jediná cesta k implementaci cloud computingu. Nejen, že není nutná, není ani dostačující.

Rada: Používejte přesné pojmy pro to, co vytváříte. Nemusíte mít cloud, abyste měli výsledky. Nevytvářejte si o cloudu mylné představy a vyhněte se vytváření dalších nejasností.

Žádné komentáře:

Okomentovat