středa 28. ledna 2015

Veeam Backup & Replication verze 8: Významné vylepšení replikace

Jak sám název napovídá, Veeam Backup & Replication zahrnuje v jednom produktu jak image-based zálohování, tak i replikaci. Zálohy mít musíte, ale jen replikace vám může nabídnout nízké RTOs (recovery time objectives), které jsou více potřebné pro moderní data centra. Proto Veeam nabízí jak zálohování, tak replikaci od prvního uveřejnění tohoto produktu.

Ve verzi 8, která byla vydána v listopadu 2014, došlo k výrazným vylepšením replikace a to díky těmto funkcím:

Replikace ze záloh


Ve verzi 8 můžete vybrat, odkud replikační úlohy získají data virtuálních strojů. Kromě produkčního úložiště nyní můžete replikovat ze souborů zálohy. Už nikdy nebudete muset do svého produkčního prostředí dvakrát – čímž se sníží dopad aktivit ochrany dat na vašem produkčním úložišti o polovinu. Na Obrázku 1 vidíte, že nyní můžete označit From backup files jako zdroj.

Obrázek 1: Výběr zdroje ze záložních souborů.

Vestavěná WAN akcelerace pro replikační úlohy


Ve verzi 7 byla představena vestavěná WAN akcelerace pro úlohy kopírování záloh (Backup Copy jobs). Jelikož je tato vlastnost vestavěná, nemusíte vynakládat zdroje na pořízení a správu řešení WAN akcelerace třetí strany. Veeam tak nabízí nejlepší výsledky ve snížení množství dat přes síť. Vestavěná WAN akcelerace se ve verzi 7 osvědčila a dokázala, že je velmi populárním řešením, proto je ve verzi 8 přidána také pro replikační úlohy.

WAN akcelerace pro replikační úlohy jde ruku v ruce s další vlastností verze 8 – šifrování síťového provozu. Umožnění šifrování neovlivní poměry redukce dat ve vestavěné WAN akceleraci, jako je tomu u všeobecného použití WAN akcelerátorů.

Dále poskytuje také možnost „zahřátí vyrovnávací paměti“ ze stávajících zálohovacích úložišť ještě před zahájením vašich úloh, a tím je ještě více urychlí.

Obrázek 2: Použití WAN akcelerátoru pro replikyPlány obnovy provozu po havárii


Nejzajímavější novou vlastností je nejspíše přidaná funkce pro vytváření plánů obnovení po havárii. To znamená, že můžete naplánovat celé obnovení po havárii dopředu a v případě potřeby ho spustit jedním kliknutím. To můžete udělat klidně ze svého iPadu (použitím web UI), mezitím co ležíte na pláži. Plány obnovení po havárii přidali nový UI prvek do Replica tab, jak můžete vidět na obrázku 3.

Obrázek 3: Plány obnovení po havárii
Ve vašem plánu obnovy po havárii můžete přidat virtuální stroje z vašich replik a díky jednoduchému dialogovému oknu je můžete přemisťovat podle nastavení pořadí spuštění. Pro každý z nich můžete také nastavit prodlevu, takže se nemohou spustit před tím, než byl předešlý spuštěn a jeho služby běží.

Také můžete vytvářet více plánů obnovení, a když víte, že předešlé byly dokončeny v pořádku a vaše DR sítě mají stále dost zdrojů na údržbu méně důležitých virtuálních strojů, můžete zahájit další plán obnovení. (např. „Core Infrastructure VMs“, „Business App VMs“ a „Dev/Test VMs“)

K testování plánů obnovy byste měli používat technologii SureReplica, zajistíte tak, že repliky budou fungovat, když je potřebujete. S technologií SureReplica můžete plně testovat obnovitelnost vašich replik virtuálních strojů na pravidelné bázi bez ovlivnění vašeho produkčního prostředí díky Virtual Labs.

Plánované výpadky a jejich náprava


Plánované výpadky jsou nyní v produktu přímo integrované. Může to být využito pro usnadnění migrace datového centra nebo pro provádění údržby na vašich produkčních hostech nebo produkčním místě. Probíhá to bez ztráty dat, ale bude to vyžadovat malé množství výpadků. Když provádíte výpadek a následné obnovení, zdrojový virtuální stroj musí být vypnut, poslední změny budou replikovány do cílového virtuálního stroje a cílový virtuální stroj bude spuštěn.

Obrázek 4: Plánované obnovení po selhání z UI
Závěr


Zákazníci milují kombinované, vestavěné možnosti zálohování i replikace v produktu Veeam Backup & Replication, protože přinášejí silnou řadu nástrojů pro budování DR strategie. Replikace poskytuje nejlepší možné RTOs pro vaše prostředí a přináší scénáře pro vysokou dostupnost, vzdálené replikace a další.

Pro více informací si můžete pustit záznam webináře Veeam Availability Suite v8: New Replication Enhancements.

Zdroj: http://www.veeam.com/blog/v8-feature-announcements-major-replication-enhancements.html

Žádné komentáře:

Okomentovat