pondělí 5. září 2011

Změny v modelu licencování vRAM

Jak mnoho z vás ví, při uvedení vSphere 5 na trh společnost VMware oznámila také související změny v licencování.  Jejím cílem bylo sladit náklady s přínosy virtualizace a cloud computingu, spíše než s fyzickými vlastnostmi jednotlivých serverů, a stále věří, že to je obecně správný přístup k zákazníkům i do budoucna.
Tyto změny nicméně vyvolaly mnoho diskuzí a debat na blozích, ve VMware komunitách, a také v přímých rozhovorech se zákazníky a partnery. Některé diskuze ukázaly, že u technických termínů a přesné povahy změn došlo k několika nedorozuměním. Jiné komentáře byly specifičtější ohledně jednotlivých případů použití zákazníků či partnerů a plánování do budoucna. Ve všech případech společnost VMware sledovala komentáře na blozích velmi pozorně a intenzivně naslouchala svým zákazníkům. Získala tak obrovskou odezvu ohledně vlivu nového modelu licencování v každém možném případě použití a při každém možném scénáři.


VMware je společnost postavená na dobré vůli zákazníků a jejich odezvu si vždy bere k srdci. Její hlavní cíl je udělat vše tak, jak je to podle jejích zákazníků správné. Z toho důvodu oznamuje tři změny ohledně modelu licencování vSphere 5, který reaguje na tři nejčastější připomínky zákazníků:
  • Bylo zvýšeno oprávnění vRAM pro všechny edice vSphere a oprávnění pro vSphere Enterprise a Enterprise plus bylo zdvojnásobeno.
  • Bylo stanoveno maximální množství vRAM, které bude kalkulováno pro každý virtuální stroj tak, aby žádný virtuální stroj, dokonce ani „monstrózní“ stroj s 1TB vRAM, nestál víc než jedna licence vSphere Enterprise Plus.
  • Celý model byl rozšířen, aby byl mnohem přizpůsobivější ke krátkodobé zátěži a krátkodobým špičkám, které jsou typické v prostředích jako test & dev. 
Shrnutí změn a vlivů
Níže je popis toho, jak reagovali zákazníci a partneři, změny, které budou provedeny a jejich pozitivní dopady, které jsou očekávány:
Odezva zákazníkůZměny v modelu licencování vSphere 5Dopad změny
Model licencování vSphere 5…
1. …se dnes může týkat jen malého procenta zákazníků, ale všichni zákazníci se zajímají i o to, co budou potřebovat v budoucnosti.Podstatné zvýšení oprávnění vRAM pro vSphere edici z 48/32/24/24/24 GB na 96/64/32/32/32 GB.Se zvýšením oprávnění vRAM nebude snad žádný zákazník zasažen vyšší cenou licence při upgradování na vSphere.
2. …přináší další pochybnosti pro kritiky virtualizace kritických aplikacíStanovili jsme maximální množství vRAM na jeden virtuální stroj, které bude kalkulováno, na 96GB.¹Pro žádnou aplikaci, ať už je jakkoli velká, nebude potřeba více než jedna licence vSphere (Ent+), aby mohla být zvirtualizovaná.
3. …penalizuje špičky v dev & test prostředích s krátkou životností a dočasné virtuální stroje.Místo maximálního využití se propočítává dvanáctiměsíční průměr spotřebované vRAM.Špičky s krátkou životností zvýší dvanáctiměsíční průměr jen minimálně, ale zákazník nebude nucen za ně trvale platit.

Pro shrnutí je tu srovnání původně avizovaných a momentálně oznámených oprávnění vSphere 5 vRAM pro každou edici vSphere.
Edice vSpherePředchozí oprávnění v RAMNové oprávnění vRAM
vSphere Enterprise+48 GB96 GB
vSphere Enterprise32 GB64GB
vSphere Standard24 GB32 GB
vSphere Essentials+24 GB32 GB
vSphere Essentials24 GB32 GB
Free vSphere Hypervisor8 GB32 GB²
Zákazníci se také ptali na otázky týkající se využití vSphere pro VDI. Toto bylo již vyřešeno s existencí edice vSphere for Desktop. Edice vSphere for Desktop nemá žádná omezení týkající se oprávnění vRAM; umožňuje zákazníkům zakoupit vSphere pro použití ve VDI na základě konkrétních potřeb jednotlivých uživatelů.
VMware má několik dostupných zdrojů, které vám mohou pomoci pochopit, jak se nový model licencování dotkne vašeho prostředí. Společnost VMware vyvinula nástroj, který můžete využít ve svých prostředí s VI3.5 nebo VS4, abyste zjistili spotřebu vRAM, a tudíž vliv na licencování vSphere 5. Chcete-li vědět více, navštivte virtuální prezentaci k tomuto tématu.
Není důvod pochybovat, že model licencování vSphere 5 založený na sdílených vRAM je správný pro éru cloud computingu. Společnost VMware se odevzdává tomu, že chce plnit specifické požadavky zákazníků a partnerů.

¹ Poznámka: tato změna se neprojeví v reportování vRAM pro vCenter Server 5 v době GA: bude v budoucnu zahrnuta do aktualizace vCenter Server 5. Nicméně dokud tato aktualizace nebude dostupná, zákazníci budou moci využít samostatný bezplatný nástroj pro sledování využití vRAM, který tuto změnu zohlední.
² limit fyzické RAM v GB na jeden fyzický server

Žádné komentáře:

Okomentovat