pondělí 8. srpna 2011

BeeScale API


Projekt BeeScale byl rozšířen o veřejné API umožnující uživatelům pohodlně ovládat své vServery v BeeScale cloudu z pohodlí jejich vlastní aplikace. Ke službě BeeScale tedy můžete přistupovat nejenom pomocí webového uživatelského rozhraní, ale také pomocí nového BeeScale API. Webové rozhraní je určeno pro přímé využití uživateli služby a BeeScale API je pak určeno především jako počítačové rozhraní pro programování aplikací.

BeeScale API je typu REST. Nosným médiem komunikace je HTTP protokol a jeho metody GET, POST a DELETE spolu se stavovými kódy. Komunikace je šifrována SSL v rámci HTTPS. Data v odpovědích jsou za účelem snadného strojového zpracování odesílána ve formátu XML. Autentikace probíhá opět v rámci HTTP protokolu pomocí standardní Basic access authentication (jednoduché ověření přístupu). Komunikace s API je zcela bezestavová. Server neukládá žádné informace mezi jednotlivými požadavky. Ty jsou zcela samostatné a nezávislé. Tyto přístupy zcela odpovídají popisu RESTful API a umožňují velice pohodlné a jednoduché použití BeeScale API.